Experienţa acumulată într-o arie destul de amplă de domenii de mediere, sustinută şi de cunoştinţele teoretice şi practice acumulate în profesia de avocat de titularul biroului nostru de mediere, pe care o practică de peste 25 ani, ne dă putere să afirmăm că le putem fi de ajutor clienţilor nostri în cvasitotalitatea litigiilor, neînţelegerilor şi conflictelor în care se află, reuşind aplanarea conflictului şi ajungerea la o înţelegere amiabila între părţi.

Se poate apela la mediere in cadrul biroului nostru atât înainte de declanşarea unui proces pe rolul instanţelor cât şi după, în următoarele domenii, enumerate exemplificativ:

Dreptul civil:
 • partaj,
 • succesiuni,
 • răspundere civilă delictuală,
 • contracte civile (ex.: vânzare-cumpărare, întretinere, închiriere, comodat, prestari servicii civile etc.)
 • etc.
Dreptul familiei:
 • conflicte familiale,
 • neînţelegeri care fac imposibila continuarea căsătoriei (cauzele de divorţ),
 • păstrarea numelui după divort,
 • partaj,
 • exerciţiul drepturilor părinteşti,
 • stabilirea domiciliului copiilor,
 • pensie de întreţinere între soţi,
 • contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor,
 • modalităţile şi programul de legături personale părinte-copil (copii),
 • etc.
Drept comercial:

În domeniul comercial, asigurăm atât procedura medierii/concilierii obligatorii prealabile introducerii unei actiuni în instanţă, cât şi servicii de negociere şi finalizare a litigiului printr-un acord amiabil, în urmatoarele tipuri de conflicte:

 • dispute ivite între societăţi comerciale, între comercianţi în general, precum şi între diverse categorii de profesionişti (traducători, interpreţi, jurnalisti, agenti imobiliari, contabili etc.);
 • conflictele ivite între un comerciant/o societate comercială şi persoane fizice;
 • neînţelegerile dintre partenerii de afaceri, dintre asociaţi ori acţionari;
 • neînţelegeri ivite din contracte;
 • conflicte privind răspunderea contractuală;
 • conflicte privind răspunederea administratorului unei societati comerciale;
 • altele
Dreptul muncii:
 • disputele dintre angajat şi angajator, cu privire la drepturile de care aceştia pot dispune si obligaţiile legale sau asumate contractual;
 • încetarea relaţiilor de muncă;
 • pensii şi asigurari sociale;
 • etc.
Proprietate intelectuală şi industrială:
 • neînţelegeri, litigii privind drepturi patrimoniale şi nepatrimoniale de autor;
 • recunoaşterea titularului şi întinderii drepturilor de proprietate industrială;
 • neînţelegeri, litigii referitoare la mărci, desene şi modele industriale, know-how;
 • conflicte generate de contracte de cesiune sau licenţă a mărcii;
 • etc.
Domeniul bancar:
 • contracte de credit, refinanţare, garanţii personale şi reale (mobiliare şi imobiliare);
 • executare silită, somatii, sechestru;
 • altele;
Protecţia consumatorului
Dreptul penal:
 • doar în cazul infracţiunilor pentru care retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, atat înainte, cat si după declanşarea procesului penal.

Se poate recurge la mediere în orice alt domeniu ce poate avea drept obiect drepturi de care părţile pot dispune.