Chiar dacă multe persoane aflate într-un conflict apelează direct la procedura obişnuită în faţa unei instanţe de judecată, trebuie știut că aceasta are multe dezavantaje faţă de procedura medierii, și anume:

  • generează costuri mai mari,
  • se întinde pe o durată mult mai mare de timp
  • este generatoare de stress suplimentar
  • niciodată nu există garanţii în obţinerea unui rezultat convenabil
  • soluţia este dictată de instanţă, iar părţile pot fi în total de dezacord cu aceasta.

Din aceasta perspectivă, este bine ca părţile aflate în conflict să încerce să își rezolve disputa prin mediere și doar ca la un ultim resort să apeleze la instanțele de judecată.

Medierea se află la dispoziţia oricui, indiferent dacă există sau nu un proces pe rolul instanţelor. Deasemenea, dacă există un proces pe rol, părţile pot apela la mediere indiferent de stadiul procesual (fond, apel sau recurs).

Solutia la care se ajunge prin mediere se consemneaza într-un document numit Acord de Mediere, iar acesta poate fi învestit cu formulă executorie.

Avantajele medierii
  • Costuri financiare reduse în comparație cu instanțele de judecată.
  • Timp redus de soluționare a litigiului/disputei.
  • Procedură simplă, confidențială, comodă și flexibilă.
Cum se desfaşoară medierea

Procedura de mediere este voluntară şi poate avea loc doar în baza acordului părţilor.

Medierea are mai multe etape:

I. Demararea procedurii de mediere

Procedura de mediere începe prin cererea adresată mediatorului de părţile în conflict sau de una dintre ele.

Dacă cererea este facută doar de catre una dintre părţi, mediatorul comunică celeilalte părti o invitaţie de participare la şedinţa gratuită de informare.

II. Informarea

Dacă ambele părți se prezintă la mediator, acesta le informează detaliat cu privire la avantajele medierii.

Mediatorul poate elibera părții sau parților prezente un Cetificat de infomare, care atestă parcurgerea etapei informarii,

III. Medierea propriu-zisa

Medierea propriu-zisă se desfasoară numai după încheierea între mediator şi părţile aflate în conflict a unui contract de mediere.

Metodele şi tehnicile utilizate de cãtre mediator vor servi exclusiv intereselor legitime şi obiectivelor urmãrite de pãrtile aflate în conflict.

Mediatorul nu poate impune pãrtilor o solutie cu privire la conflictul supus medierii si nu poate emite pareri, judecati, nu poate da sfaturi sau consilia partile din punct de vedere legal sau din oricare alte puncte de vedere.

Pãrtile aflate în conflict au dreptul sã fie asistate de avocat sau de alte persoane, în conditiile stabilite de comun acord.

Pe tot parcursul medierii, limbajul si tonul folosite vor fi demne, adecvate, constructive si decente si nu vor putea fi încalcate drepturile partilor privitoare la demnitate, libertate si viata privata.

Procedura de mediere este confidentiala, mediatorul neputand fi audiat ca martor in legatura cu faptele sau cu actele de care a luat cunostinta in cadrul procedurii de mediere.

Medierea se va desfasura, in functie de necesitati, in sesiuni comune si in sesiuni separate cu partile.

Cand partile aflate in conflict au ajuns la o intelegere, se poate redacta un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui inscris sub semnatura privata.

Întelegerea pãrtilor poate fi supusã verificãrii notarului public în vederea autentificãrii ori, dupã caz, încuviintãrii instantei de judecatã, în conditiile legii.